Populært tiltak: – Sparebanken Sør gir også i år billetter til lag i sitt nedslagsfelt.

Sparebanken Sør har besluttet å gå inn med et betydelig beløp i Final8, for å styrke engasjementet og deltakelsen i lokalsamfunnet gjennom støtte til Final8 arrangementet. Denne generøse tildelingen er spesielt rettet mot lag fra Stavanger i vest til Sandefjord i øst og har som formål å sikre at bredt spekter av tilskuere kan delta og oppleve spenningen under Final8.

Det er klart at Sparebanken Sør har satt lokalsamfunnene i deres nedslagsfelt i sentrum av deres støttetiltak ved å øremerke midler spesifikt for billetter til Final8 for barne- og ungdomslag fra regionen. Dette initiativet er en del av bankens kontinuerlige engasjement for å støtte idrett og kultur i sine betjente områder.

Lag fra Stavanger til Sandefjord har blitt oppmuntret til å delta aktivt i denne unike muligheten ved å søke om dagspass til Final8. Det er viktig å merke seg at denne støtten er beregnet på breddeklubber, som kan dra nytte av denne fantastiske muligheten til å delta på arrangementet.

For å sikre en rettferdig fordeling og maksimal deltakelse, er det fastsatt en grense på maksimalt 20 billetter per lag. Dette sikrer at så mange lag som mulig får tilgang til billetter, samtidig som det opprettholder en rimelig balanse og gir plass til en rekke lag. Det er Region Sør Vest som har organisert utvelgelse av lag.

Det fortsatt er mulig å søke om billetter. Henvendelse til NHF Region SørVest v/Amailie Brodahl, amalie.brodahl@handball.no

Initiativet fra Sparebanken Sør er ikke bare en feiring av sport, men også en anerkjennelse av betydningen av å støtte fellesskap og engasjement på tvers av regioner. Ved å tilrettelegge for deltakelse på denne måten, bidrar banken til å styrke båndene mellom lokalsamfunn og fremme et positivt miljø for sportsdeltakelse og engasjement.

Final8 er en ekstraordinær mulighet for lag og tilhengere fra hele regionen til å samles og oppleve håndball på høyeste nivå. Med støtten fra Sparebanken Sør er det nå enda enklere for lag fra Stavanger til Sandefjord å være en del av denne unike opplevelsen.

Sparebanken Sør sin dedikasjon til å styrke fellesskap og støtte lokalsamfunn gjennom slike initiativer fortjener anerkjennelse. Deres engasjement for idrett og kultur bidrar til å skape et mer levende og inkluderende samfunn for alle.